Prijava mučenja živali

KAJ JE MUČENJE ŽIVALI?ZAKON O ZAŠČITI ŽIVALI v 4. členu pravi:

”Mučenje živali je:
– vsako ravnanje ali opustitev ravnanja, storjeno naklepno, ki živali povzroči hujšo poškodbo ali dalj časa trajajoče ali ponavljajoče trpljenje, ali škodi njenemu zdravju;
– nepotrebna ali neprimerna usmrtitev živali.”


KAKO UKREPATI V PRIMERU MUČENJA ŽIVALI?V primeru, da opazite mučenje živali, se ne obrnite stran. Mučenje smo dolžni prijaviti in v primeru mučenja ustrezno ukrepati.

1. Najprej poskusite situacijo, v primeru da gre za napačno ravnanje z živaljo zaradi nevednosti, rešiti miroljubno z lastnikom živali. Poskusite s pogovorom ali anonimnim sporočilom.


2. V primeru, da zgoraj opisano ni možno (morebiti zaradi neposredne nevarnosti za vas in/ali vpletene živali, ali nepripravljenosti za miren razgovoc), je naslednja točka prijava pristojnim organom – veterinarski inšpekciji – državni službi, katere delo je preverjanje tovrstnih prijav.

KONTAKT veterinarskih inšpekcij

V nekaterih primerih je za ukrepanje pristojna tudi policija – predvsem v nujnih primerih, kjer je življenje živali ogroženo, in je potrebno ukrepati takoj. V takšnih situacijah pokličite 113

Za nujne primere izven rednih delovnih časov in življenjske ogroženosti živali, obstaja tudi dežurni veterinarski inšpektor. Njegov kontakt dobite na Centru za obveščanje (112).


3. Veterinarska inšpekcija je dolžna preveriti vsako prijavo, ki jo prejme. Glede na opaženo situacijo potem izbere primeren ukrep – opozorilo ali kazen. Kot prijavitelj imate možnost dobiti tudi povratno informacijo o tem, kako se je odvil primer, če zanjo vnaprej zaprosite. V primeru, da se stanje za žival ne izboljša, imate tudi možnost ponovne prijave.